A BÉKET MINDENKÉNT TÖRTÉNIK

Hogyan lehet beszélni a békéről, miközben egyre halálosabb fegyvereket építenek, vagy indokolt a diszkrimináció?

"Hogyan beszélhetünk a békéről, miközben félelmetes új háborús fegyvereket építünk?

Hogyan beszélhetünk békéről, miközben bizonyos hamis cselekedeteket megkülönböztetés és gyűlölet diskurzusával igazolunk? ...

A béke nem más, mint a szavak hangja, ha nem az igazságon alapszik, ha nem az igazságosságnak megfelelően épül fel, ha nem élteti és fejezi be a szeretet, és ha nem a szabadságban valósul meg "

(Ferenc pápa, beszéd Hirosimában, 2019. november).

Az év elején Ferenc szavai arra késztetnek bennünket, hogy elgondolkodjanak a keresztény emberek azon napi elkötelezettségünk iránt, hogy békét építsünk a világban, amelyben élünk, és a legközelebbi valóságunkban: Galíciában.

Igaz, hogy egy kiváltságos helyen élünk, a világ milliói előtt. Ez a látszólagos béke azonban gyenge és bármikor megszakad.

A galíciai államok fele állami ellátásokból él: nyugdíjak és támogatások (Galícia hangja: 26-11-2019).

A Dél-Amerika egyik leggazdagabb országában, Chilében, a közelmúltban bekövetkezett események figyelmeztetik a jólétnek nevezett társadalmak törékenységét.

A nemi erőszak, amely ebben az évben különösen nehéz volt a földünkön, idegengyűlölet, homofóbia és egyes politikai csoportok új gyűlöletbeszédei, még a keresztény vallás védelme alatt is, azt jelzik, hogy a béke messze nem stabil.

MILYEN HOZZÁJÁRULHATUNK?

A béke légkörének eléréséhez elengedhetetlen, hogy egy csoport, egy nép minden tagja részt vegyen a béke megteremtésében. Nem könnyű legyőzni a konfliktust, összehangolni az ellentétes érdekeket, a pártatlanságot nélkülöző reformtestületek.

Az alapvető oktatás a békét szolgálja a családok és különösen az iskola részéről, ahol a zaklatás és a rossz bánásmód esetei évről évre növekszenek.

A gyermekek és fiúk konfliktuskezelés és gyűlölet nélküli, valamint erőszak nélküli oktatása az oktatás egyik folyamatban lévő kérdése.

FELELŐS FOGYASZTÁS

Az instabilitás egyik oka sok országban a hiperfogyasztás, amelyben van

elárasztotta a világ nagy részét. Nemcsak a túltermelés ökológiai kárairól van szó, hanem emberek millióinak elszegényedéséről és rabszolgaságáról.

Az afrikai háborúk mögött nagy kereskedelmi érdekek rejlenek, és természetesen a fegyverek eladása és kereskedelme. Spanyolország nem idegen ebben a helyzetben. Az ENSZ sem, mivel a fegyvereladások 80% -a az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának tagállamaiból származik.

A fegyverzetre fordított világkiadások (2018) az elmúlt 30 évben voltak a legmagasabbak (1,63 trillió euró).

Ferenc pápa elkérte az ENSZ-től, hogy szüntesse meg az 5 hatalom vétójogát a Biztonsági Tanácsban.

Ezért fogadnunk kell a felelősségteljes és józan fogyasztásra, megszüntetve a feleslegeset, elősegítve az ökológiai kereskedelmet és a fenntartható energiát. Csak így állíthatjuk meg a bolygó pusztítását és a vad termelés által generált erőszakot oly sok országban.

A legutóbbi amazóniai zsinat, amelyet tavaly októberben rendeztek Rómában, új politikákra szólított fel a fenyegetett területek és lakóik védelmére.

A felszabadító Jézusba vetett hitünkből nem hagyhatjuk abba a harcot a teremtés megmentése érdekében tett erőfeszítéseink során.

2. VILÁGMÁRUSZ POLA PEZ ÉS NEM ILLENENCIA

2. október 2019-án, Madridban megkezdődött a béke és erőszakmentesség második világmárcsa, amelynek célja a különböző közösségek és mozgalmak erőfeszítéseinek globális konvergenciája a következő célok érdekében:

  • Támogassa a nukleáris fegyverek betiltásáról szóló szerződést, és ily módon szüntesse meg a globális katasztrófa esélyét azáltal, hogy forrásait az emberiség igényeire fordítja.
  • Távolítsa el az éhezést a bolygón.
  • Reformálja az ENSZ-t, hogy igazi Béke Világtanácsmá váljon.
  • Töltse ki az emberi jogokról szóló nyilatkozatot egy levelet a globális demokrácia felé.
  • Aktiválja a szupramatizmus és a faji, nemzetiségi, nemű vagy vallási megkülönböztetés elleni intézkedési tervet.
  • Az éghajlatváltozás kezelése.
  • Támogassák az AKTÍV NOVIOLENCET, hogy a párbeszéd és a szolidaritás átalakító erők legyenek az adózás és a háború ellen.

A mai napig 80 ország írta alá a nukleáris fegyverek megszüntetését, 33 ratifikálta és 17 még aláírásra vár. A március Madridban, a március 8-án, a Nemzetközi Nőnap alkalmával ér véget.

Most mindannyian a kezükben vannak, hogy csatlakozzanak a szentség e szelleméhez, amely az egész világon működik.

Nem elegendő Istent szeretni, és nem bálványozni, már nem elegendő megölni, nem ellopni vagy hamis tanúságtételét elutasítani.

Az elmúlt hónapokban elgondolkodtunk azon, hogy miként tört ki az erőszak a világ számos pontján: Nicaraguában, Bolíviában, Venezuelában, Chilében, Kolumbiában, Spanyolországban, Franciaországban, Hongkongban ... A párbeszéd és a béke ösvényeinek megfogalmazása sürgős feladat, amely mindannyiunkat megkövetel.

„Nagaszakiban és Hirosimában imádkoztam, találkoztam néhány túlélővel és az áldozatok rokonaival, és megismételtem az atomfegyverek határozott elítélését, valamint a békéről, a fegyverek építéséről és értékesítéséről való képmutatást (…) Vannak keresztény országok, európai országok akik békéről beszélnek, majd fegyverekkel élnek ”(Ferenc pápa)


Békedokumentum 2019/20
Aláírt: Crentes Galeg @ s koordinátora

Szólj hozzá